Home » Preventie » Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit Omgevingsrecht (BOR), onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals bouwen, gebruik en afwijken van het bestemmingsplan, wanneer ze nodig zijn en op welke wijze een omgevingsvergunning verkregen kan worden. Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een bouwwerk:
• bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;
• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf ; of
• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld voor dagopvang.

Wanneer zo’n vergunning nodig is, mag het gebouw niet gebruikt worden voordat burgemeester en wethouders die vergunning hebben verleend. De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan tot maximaal 26 weken duren. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning zal een gemeente vaak leges in rekening brengen. Of dat zo is en zo ja, hoe hoog die leges zijn kan per gemeente verschillen.

Wij begeleiden uw aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning) of gebruiksmelding.

Gebruiksmelding
Of een gebruiksmelding moet worden gedaan is vastgelegd in het Bouwbesluit. Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:
• in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven of
• een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
• door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

De gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. Wanneer burgemeester en wethouders nadere eisen opleggen, is het van belang deze zo vroeg mogelijk te weten, zodat daarmee rekening kan worden gehouden. Na een melding kan de gemeente of de brandweer komen controleren of het gebruik van het bouwwerk aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012 en de eventuele opgelegde nadere eisen voldoet. Die controle kan plaatsvinden voordat het bouwwerk in gebruik wordt genomen maar ook daarna. Voor het in behandeling nemen van een gebruiksmelding mag door de gemeente geen leges in rekening worden gebracht.

Indien u een aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning) moet indienden hoeft u geen gebruiksmelding meer te doen!

Wij vervaardigen uw plattegronden voor de aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning) of gebruiksmelding.

  Please prove you are human by selecting the star.

  0
   0
   Uw winkelmand
   Uw winkelmand is leegTerug naar de shop