BIO brandpreventie –

Integrale brandveiligheid

Integrale brandveiligheid is veel omvattend. BIO-maatregelen (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten) moeten in balans zijn met elkaar. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen betrokken partijen. De regie van deze samenwerking kan je rustig in de handen leggen van BIO brandpreventie. Niet voor niets staan de eerste drie letters van onze bedrijfsnaam ‘BIO brandpreventie’ voor deze belangrijke aspecten.

De deskundige hulp nodig bij het afstemmen van de BIO maatregelen?

Bouwkundige aspecten

 

 

Bouwkundige maatregelen gaan onder andere over voorzieningen die ervoor zorgen dat het ontstaan en uitbreiden van brand wordt voorkomen.

Onder de bouwkundige aspecten van brandveiligheid vallen zaken als brandmuren, loopafstanden en materiaalgebruik, maar ook de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes.

Uitgangspunten zijn altijd dat bij een calamiteit iedereen zo snel mogelijk in veiligheid wordt gebracht en dat een eventuele brand niet overspringt op omliggende gebouwen.

BIO brandpreventie helpt jou om aan alle bouwkundige eisen te voldoen door bijvoorbeeld een bouwplantoetsing uit te voeren, een brandveiligheidsrapportage op te stellen of een vuurlastberekening te maken.

Installatietechnisch

 

 

Bij installatietechnische aspecten moet je denken aan alle installatievormen. Van een brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie, tot een sprinklerinstallatie en rook- en warmteafvoerinstallatie. Het bouwbesluit schrijft binnen deze categorie een aantal kleine blusmiddelen, noodverlichting en zelfsluitende deuren voor.


Om deze installaties op de juiste manier in te zetten zijn Programma’s van Eisen, structurele inspecties en certificering door erkende bedrijven van belang.
De installatietechnische aspecten zijn van grote invloed op de algehele brandveiligheid. In sommige gevallen gelden andere bepaalde verplichtingen. Dan is het een uitdaging hieraan te voldoen.

Gelukkig weten onze specialisten precies wanneer welke regel uit bijvoorbeeld het bouwbesluit of één van de NEN-normen van toepassing is. Zelfs voor de meest complexe situaties bieden zij vanuit hun achtergrond passende oplossingen. Wij sturen onze adviseurs graag bij jou langs.

Organisatorisch

 

 

Organisatie heeft te maken met menselijk handelen. Zoals het invoeren van de bedrijfsnoodorganisatie, het beheren van brandgevaarlijke goederen en het maken van een ontruimingsplan met plattegronden. Het opleiden van een bedrijfshulpverlener maakt hier onderdeel van uit.

Als alle aspecten op papier staan volgt de invoering van de plannen en het opleiden van het personeel. Vervolgens zijn de implementatie van de plannen en het opleiden van personeel van belang.

Naast bij de bouwkundige en installatietechnische onderdelen, helpt BIO brandpreventie je om aan het organisatorische veiligheidsaspect te voldoen. We ondersteunen je bij het ontwerpen van de plannen en plattegronden. We organiseren ontruimingsoefeningen zodat iedereen in het bedrijf weet hoe te handelen in geval van nood. Tot slot detacheren wij, desgewenst, ons personeel. Denk hierbij aan het inhuren van brandwachten en bedrijfshulpverleners, EHBO- en veiligheidsdeskundigen.

Website rijksoverheid

De exacte bepalingen van het Bouwbesluit, kun je terugvinden op de website van Rijksoverheid. Met name hoofdstuk 2, 6 én 7 zijn van belang voor de (brand)veiligheid. Binnen de diverse hoofdstukken wordt steeds verwezen naar een aantal normen, met betrekking tot de praktijkrichtlijnen

of technische afspraken. Deze zijn sinds 1 januari 2016 in te zien op de website van het Nederlandse Normalisatie Instituut.
De precieze eisen van de verschillende vergunningen kunnen per gemeente variëren.

Deskundige hulp nodig?

Liever iemand die alle regels direct kan toetsen aan jouw situatie?

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar de shop