Ben je op zoek naar een brandpreventie bedrijf? Wij staan voor je klaar!

Brandpreventie omvat de zorg voor het voorkomen van directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen van brand. Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan door het invoeren van preventieve maatregelen. Het inschakelen van een brandpreventie bedrijf, zoals BIO brandpreventie, helpt je bij het beschermen van je pand. Preventie is voorkomen dat problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen. Een brandpreventie bedrijf helpt je hiermee. En wij als BIO brandpreventie nemen deze taak graag van je uit handen!

Preventie vragen

Als bedrijf wil je er zeker van zijn dat je bedrijf brandveilig is. Hieronder vind je een aantal preventie vragen die je als bedrijf moet kunnen beantwoorden:

Hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden?

Hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken?

Belangrijke hulpmiddelen bij deze vragen zijn de bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordeningen die in Nederland gelden. Denk aan het gebruik van brandveilige materialen, veilige vluchtwegen, brandblussers, rookmelders en duidelijk aangegeven nooduitgangen.

Schakel onze hulp in

BIO brandpreventie uit Rijswijk, vlak bij Den Haag, adviseert en levert diensten om de BIO maatregelen op elkaar af te stemmen en passende geschikte oplossingen te bieden voor complexe situaties. Onze deskundige adviseurs en uitvoerend personeel staan voor je klaar om je te helpen om je bedrijf brandveilig te houden.

Ben je op zoek naar een brandpreventie bedrijf? Dan zijn wij degene die je zoekt! Onze adviezen over brandpreventieve maatregelen en producten zorgen ervoor dat alles op een eenvoudige manier geregeld wordt. Ons brandpreventie bedrijf is niet zomaar een bedrijf, het is een bedrijf die de omvangrijke en belangrijke taak van het beschermen van je pand graag uit handen neemt.

Neem contact met ons op door te bellen naar 085-246 00 00 of stuur een e-mail naar info@biobrandpreventie.nl.

Bouwkundig

Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit Omgevingsrecht (BOR), onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals bouwen, gebruik en afwijken van het...

Lees meer
Bouwplantoetsing brandveiligheid (bouwbesluit 2012)

Bouwplantoetsing brandveiligheid (bouwbesluit 2012)

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen. Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium jouw bouwwerk te laten toetsen aan de...

Lees meer
Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveiliggebruik (omgevingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveiliggebruik (omgevingsvergunning) heeft...

Lees meer
Aanvraag gebruiksvergunning (gebruiksvergunnning)

Aanvraag gebruiksvergunning (gebruiksvergunnning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Brandveiligheidsrapportage

Brandveiligheidsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel gebouw de brandcompartimentering correct is. In een bestaand gebouw is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verbouwingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast en/of zijn organisaties gewijzigd...

Lees meer
Gebruiksmelding

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Gebruiksvergunningplattegronden

Gebruiksvergunningplattegronden

Om naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk te maken dat het gebruik van een bouwwerk voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften is het nodig om gebruiksvergunningplattegronden te vervaardigen voor uw aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Elk gebouw wordt voor een maximaal aantal personen ontworpen. Vaak geld een maximale bezetting per bouwlaag en soms ook voor bepaalde ruimtes. Indien meer mensen worden toegelaten dan waarvoor het gebouw, de verdieping of een eventuele ruimte bedoeld is, kunnen...

Lees meer
Vuurlastberekening – NEN 6060 of NEN 6079

Vuurlastberekening – NEN 6060 of NEN 6079

Een vuurlastberekening NEN 6060 is bedoeld om in dergelijke situaties de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen aan te tonen. Een brandcompartiment is de oppervlakte van een bouwwerk dat als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand geldt. De doelstelling...

Lees meer
Ontruimingssimulatie met computersoftware

Ontruimingssimulatie met computersoftware

Ontruimingssimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van fire safety engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe...

Lees meer

Installatietechnish

Programma van Eisen brandmeldinstallatie – NEN 2535

Programma van Eisen brandmeldinstallatie – NEN 2535

In het Programma van Eisen (PvE) brandmeldinstallatie wordt de basis vastgelegd voor het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie. Het Programma van Eisen vormt tevens de eerst noodzakelijke stap voor het certificeren van de installatie. Het...

Lees meer
Projectie van kleine blusmiddelen – NEN 4001

Projectie van kleine blusmiddelen – NEN 4001

In Nederland wordt 85% van de beginnende branden geblust met kleine blusmiddelen. Veiligheid en snel optreden bij een brand zijn van groot belang. Als een brand niet snel geblust wordt kunnen dodelijke slachtoffers vallen. Jaarlijks veroorzaken branden enorme...

Lees meer

Organisatorisch

Aanvalsplattegronden voor brandweer – NEN 1414

Aanvalsplattegronden voor brandweer – NEN 1414

Aanvalsplattegronden vormen een belangrijk onderdeel van het aanvalsplan van de overheidsbrandweer en daarnaast de andere externe hulpverleners. Van elke bouwlaag moet een recente aanvalsplattegrond volgens NEN1414 aanwezig zijn bij de overheidsbrandweer. BIO...

Lees meer
Bouwkundige CAD plattegronden – NEN 1413

Bouwkundige CAD plattegronden – NEN 1413

Brandveiligheidsadvies is maatwerk, zowel de bouwkundige, installatie als organisatorische factoren spelen hierin een belangrijke rol en zijn alle van invloed op het vereiste brandveiligheidsniveau. Digitale bouwkundige plattegronden van een bouwwerk zijn onmisbaar en...

Lees meer
Ontruimingsplan maken – NEN 8112

Ontruimingsplan maken – NEN 8112

Heb jij een ontruimingsplan NEN 8112 nodig? Als in het bouwwerk een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aanwezig is, ben je verplicht om een ontruimingsplan te maken. BIO brandpreventie is gespecialiseerd in het opstellen van ontruimingsplannen voor alle...

Lees meer
Ontruimingsplattegrond – NEN 1414

Ontruimingsplattegrond – NEN 1414

Heb je ontruimingsplattegronden NEN 1414 nodig? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Ontruimingsplattegronden zijn een onderliggende eis van het ontruimingsplan. Ze moeten zowel bij het ontruimingsplan gevoegd worden als aan de muur in je bouwwerk hangen. BIO...

Lees meer
Quikscan brandveiligheid

Quikscan brandveiligheid

Brandveiligheid is veel omvattend en inzicht in welke BIO maatregelen van toepassing zijn op het bouwwerk in betrekking tot het gebruik van het bouwwerk en hoe je dat op elkaar kunt afstemmen, zijn niet altijd even duidelijk. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat...

Lees meer
Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Artikel 5 van de Arbo-wet verplicht de werkgever tot het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Hierin legt men schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie...

Lees meer

Deskundige hulp nodig?

Liever iemand die alle regels direct kan toetsen aan jouw situatie?

0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar de shop