Home » Preventie » Bouwkundig » Brandveiligheidsrapportage

Brandveiligheidsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel gebouw de brandcompartimentering correct is. In een bestaand gebouw is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verbouwingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast en/of zijn organisaties gewijzigd waardoor de BIO maatregelen verstoord kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat men niet meer geheel voldoet aan de brandveiligheidseisen vanuit het bouwbesluit of andere regelgeving. Daarom is het nuttig of noodzakelijk dat eens in de zoveel tijd een brandveiligheidsrapportage gemaakt wordt. Tijdens de rondgang door een gediplomeerd brandpreventie deskundige worden de brandveiligheidsaspecten bekeken en gecontroleerd zoals o.a. brandscheidingen (status, doorvoeringen, afdichtingen, deuren/ramen), compartimentgrootte, vluchtwegen (status), vlucht- en nooddeuren (aantal, uitvoering), brandslanghaspels (aantal, bereikbaarheid, zichtbaarheid), aanwezigheid noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (uitvoering), eventueel andere aanwezige brandveiligheidsinstallaties en organisatorische factoren (gebruiksvergunning, ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden, geoefendheid en bedrijfshulpverlening). Wij kijken of uw BIO maatregelen goed op elkaar zijn afstemt.

De brandveiligheidsinspectie zal plaatsvinden op basis van vigerende regelgeving (bouwbesluit 2012) en uit oogpunt van integrale brandveiligheid. De inspectie zal duidelijk maken waar zich eventuele knelpunten bevinden wat betreft het gebruik van het gebouw in relatie tot de regelgeving. De bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage in begrijpend Nederlands. Zo heb je duidelijk in beeld waar in de loop der jaren de knelpunten zijn ontstaan en heb u in één oogopslag een overzicht van de punten die aangepast moeten worden en/of punten die aandacht behoeven.

BIO brandpreventie voert geen beproevingen uit op alle brandwerende scheidingen en zal zich beperken tot steekproeven in het bouwwerk en voeren geen tests uit op de aanwezige installaties. Dit is voorbehouden aan de desbetreffende applicateur/installateur. De rapportage zal voorzien zijn van een advies en plan van aanpak om eventuele tekortkomingen op te lossen. Waar nodig zal in de rapportage fotomateriaal worden gebruikt ter verduidelijking.

BIO brandpreventie zal na aanlevering van de benodigde gegevens het bouwwerk van een toets voorzien waarna door de brandpreventie deskundige samen met u een bezoek wordt gebracht aan de locatie voor een brandveiligheidsinspectie. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt in een brandveiligheidsrapportage en bij u aangeleverd.

Gediplomeerd
Als u een brandveiligheidsrapportage laat opstellen bij BIO brandpreventie ben je verzekerd van het best mogelijke brandveiligheidsadvies. Wij stellen de hoogst mogelijke eisen aan onze brandpreventie deskundige. Al onze brandpreventie deskundige zijn in het bezit van het diploma brandpreventie deskundige 1. Onze brandpreventie deskundige hebben ruime ervaring in hun vakgebied.

Benodigdheden
Het toetsen van een bouwwerk luistert erg nauw. Het is van groot belang dat de juiste gegevens voor een volledige goede inspectie worden aangeleverd. Om een goede toetsing van het bouwwerk te kunnen garanderen zijn een aantal gegevens benodigd voor aanvang van de inspectie. BIO brandpreventie vraagt jou aan te leveren: gebruiksfunctie waarop getoetst moet worden, afgegeven bouwvergunning, afgegeven gebruiksvergunning (indien van toepassing) en plattegronden van elke bouwlaag en dwarsdoorsnedes van het bouwwerk op schaal met maatvoering in DWG.

Tarief: bouwwerk < 500m2 BVO € 6,50 m2 (excl. 21% BTW)
Tarief: bouwwerk 500 – 2.500m2 BVO € 5,50 m2 (excl. 21% BTW)
Tarief: bouwwerk 2.500 – 25.000m2 BVO € 4,50 m2 (excl. 21% BTW)
Tarief: bouwwerk 25.000 – 50.000m2 BVO € 3,50 m2 (excl. 21% BTW)
Tarief: bouwwerk > 50.000m2 BVO € 2,50 m2 (excl. 21% BTW)

  Please prove you are human by selecting the house.

  0
   0
   Uw winkelmand
   Uw winkelmand is leegTerug naar de shop