Home » Preventie » Bouwkundig
Bouwkundig
Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Aanvraag brandveilig gebruik en gebruiksmelding

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit Omgevingsrecht (BOR), onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals bouwen, gebruik en afwijken van het...

Lees meer
Bouwplantoetsing brandveiligheid (bouwbesluit 2012)

Bouwplantoetsing brandveiligheid (bouwbesluit 2012)

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende brandveiligheidseisen uit de diverse regelgevingen. Het is daarom vrijwel altijd aan te raden om al in het ontwerpstadium jouw bouwwerk te laten toetsen aan de...

Lees meer
Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Aanvraag brandveilig gebruik (omgevingsvergunning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveiliggebruik (omgevingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveiliggebruik (omgevingsvergunning) heeft...

Lees meer
Aanvraag gebruiksvergunning (gebruiksvergunnning)

Aanvraag gebruiksvergunning (gebruiksvergunnning)

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Brandveiligheidsrapportage

Brandveiligheidsrapportage

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel geen enkel gebouw de brandcompartimentering correct is. In een bestaand gebouw is in de loop der tijd mogelijk intern wat aangepast, hebben verbouwingen plaats gevonden, zijn installaties aangepast en/of zijn organisaties gewijzigd...

Lees meer
Gebruiksmelding

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding en aanvraag brandveilig gebruik (omgevingingsvergunning) stellen de gemeente ervan op de hoogte dat een bouwwerk in gebruik wordt genomen. Een belangrijk verschil tussen de gebruiksmelding en een aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Gebruiksvergunningplattegronden

Gebruiksvergunningplattegronden

Om naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk te maken dat het gebruik van een bouwwerk voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften is het nodig om gebruiksvergunningplattegronden te vervaardigen voor uw aanvraag brandveilig gebruik...

Lees meer
Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening

Elk gebouw wordt voor een maximaal aantal personen ontworpen. Vaak geld een maximale bezetting per bouwlaag en soms ook voor bepaalde ruimtes. Indien meer mensen worden toegelaten dan waarvoor het gebouw, de verdieping of een eventuele ruimte bedoeld is, kunnen...

Lees meer
Vuurlastberekening – NEN 6060 of NEN 6079

Vuurlastberekening – NEN 6060 of NEN 6079

Een vuurlastberekening NEN 6060 is bedoeld om in dergelijke situaties de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen aan te tonen. Een brandcompartiment is de oppervlakte van een bouwwerk dat als maximaal uitbreidingsgebied voor een brand geldt. De doelstelling...

Lees meer
Ontruimingssimulatie met computersoftware

Ontruimingssimulatie met computersoftware

Ontruimingssimulatiemodellen worden steeds vaker toegepast in het kader van fire safety engineering en gelijkwaardigheid. Hierdoor kan bepaald worden of een bouwwerk tijdig ontvlucht kan worden bij calamiteiten. In toenemende mate wordt hiervoor complexe...

Lees meer
0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar de shop