Cirkelmallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met het: ontwerpen, installeren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. De cirkelmallen zijn maatgevend voor projecteringsdeskundige, onderhoudsdeskundige en installatiedeskundige.

Controlerende instanties zoals de inspecteur van de inspectie instelling of de handhavende ambtenaar van de gemeente of brandweer kan de cirkelmallen gebruiken om snel een controle uit te voeren.

Download het informatieblad: Cirkelmallen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Lees meer